Debutantförlaget

Författaren “Tobbe” och Debutantförlaget är synonymt med varandra. Förlaget kom igång tack vare att ödet placerade Tobbe och Sverker Littorin mittemot varandra på en tunnelbana i Stockholm. De började samtala om de dikter som Tobbe just fått publicerade i tidningen “Situation Stockholm”.Två veckor senare satt den unge uteliggaren på Sverkers arbetsplats och drack coca cola och åt geléhjärtan. Snart blev de överens om att samarbeta för att ge ut Tobbes dikter i bokform.

 

Tobbe skrev och lämnade sina dikter en efter en till Sverker, som i sin tur bildade bolag med Göran Emitslöf. Kollegor kallades in och snart var förläggandet i full gång. I december 2002 kunde en stolt författare och stolta förläggare lansera “Tankar och betraktelser från gatan” inför en stor publik på Akademibokhandeln med ABC-nytts TV-kameror surrande för fullt.

 

Debutantförlaget / D+förlag

Debutantförlaget satsar på debutanter och deras fortsatta utveckling som författare. I förlaget finns en bred och dynamisk krets medarbetare och vi arbetar med varje bok som ett självständigt projekt, där nyckel-personerna för bokens framgång – författaren, redaktören, formgivaren och marknadsföraren – delar på resultatet.

 

Medarbetare

Förlaget har en fastare kärna av nyckelmedarbetare, och runtomkring oss finns en större grupp frilansande medarbetare som deltar i de olika bokprojekten.Vår medarbetare kan man bli genom att anmäla sitt intresse för deltagande i Litteratursällskapet, och träffar oss sedan vid nästkommande möte eller annat tillfälle för samtal. Det finns naturligtvis en begränsning av hur många deltagare som är lämpligt, och därför kommer prioritering att ske av den som har kunskaper och resurser av stort intresse för förlaget. Just nu är vårt största behov på försäljning, administration och finansiering.

 

 

E-post:
info@debutantforlaget.se
Post:
Debutantförlaget
St Eriksgatan 41
112 34 Stockholm
Telefon:
+46 (0)70 456 44 29

 

Distribution

Förlagssystem

E-post:

order@forlagssystem.se

Telefon:

08-657 19 00

Fax:

08-657 19 95

 

Försäljning

Stevali

E-post:
info@stevali.se
Telefon:
08-643 59 03
Fax:
08-643 59 20

 

Konsument
Köp våra böcker online genom att följa länken “köp” på respektive boks sida.